Επενδυτική Στρατηγική

Με την δύναμη της πείρας τριών γενεών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και εργαλεία μας το αξιόλογο ιστορικό-οικονομικό αρχείο και τις άρτιες τεχνολογικές δυνατότητες, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις οικονομικές και επενδυτικές συνθήκες και να αποτελέσουμε ουσιαστικό αρωγό στις επενδυτικές προσπάθειες των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Με την δύναμη της πείρας τριών γενεών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο & τις διεθνείς Χρηματαγορές

 

 

Στη Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. τηρούμε μακροπρόθεσμη και αντιθετική στρατηγική απέναντι στις αγορές και μελετούμε προσεκτικά την ιστορική και εξελικτική πορεία τους τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές επίπεδο.

Η προσύλωση μας εδράζεται στα θεμελιώδη μακροοικονομικά και μικροοικονομικά στοιχεία του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και στην αναζήτηση αποτελεσματικών επενδυτικών λύσεων βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας επενδυτών.

Συμπερασματικά, μέσα από ένα ιδιαίτερα συντηρητικό προφίλ, φροντίζουμε οι απόψεις μας να απηχούν τις πάγιες θέσεις μας για το επενδύειν και να μην επηρεάζονται από πρόσκαιρους παράγοντες.

Δημοσιεύσεις

Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα
την Έκθεση Επενδυτικής Στρατηγικής. Οι δημοσιεύσεις αυτές είναι στη διάθεση των χρηστών σε μορφή pdf χωρισμένες ανά χρονολογία.

Oι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αποτελούν
στοιχεία υπερηφάνιας και έμπνευσης

Θεμελιώδη Στοιχεία

Τεχνικά Στοιχεία

ΕΤΟΣ 2022


ΕΤΟΣ 2019


ΕΤΟΣ 2018


ΕΤΟΣ 2015


ΕΤΟΣ 2017


ΕΤΟΣ 2014


ΕΤΟΣ 2016


ΕΤΟΣ 2013

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την άδεια της Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι απόψεις που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ωστόσο η Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΑ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, ορθότητα ή αξιοπιστία τους και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τους χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Τόσο η Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. όσο και οι διευθύνοντες και υπάλληλοι της δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια των πληροφοριών αυτών. Το παρόν δεν αποτελεί προσφορά, προτροπή ή επενδυτική πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Οι επενδύσεις που αναφέρονται ενδέχεται να µην είναι οι ενδεδειγμένες για ορισμένους επενδυτές.

Ιστορικά Στοιχεία

Δείτε ιστορικά στοιχεία από το αρχείο της εταιρείας:
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου
της Αθήνας 1964-2023 (σε ετήσια κλεισίματα)
Χρυσός ($/ounce)
Τελευταία Τιμή Έτους 1900-2023
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου
της Αθήνας 1990-2010 (σε ετήσια κλεισίματα)
EUR/USD (DM/USD)
Ετήσιες Τιμές Fixing 1971-2023
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου
της Αθήνας 1964-1989 (σε ετήσια κλεισίματα)
Πετρέλαιο Brent ($/bbl)
Τελευταία Τιμή Έτους 1976-2023
Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας 4/57/27.09.1990

pecora nera design studio for Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.© 2020