Υπηρεσίες

Στα πλαίσια της μακρόχρονης και δημιουργικής πορείας της στην Ελληνική Χρηματαγορά, η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξυπηρετεί ένα ευρύ δίκτυο θεσμικών και ιδιωτών, Ελλήνων και Αλλοδαπών επενδυτών. Με οδηγούς την πολύχρονη πείρα σχετικά με την λειτουργία της αγοράς, την βαθιά γνώση της αγοράς και τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό της, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
01
Συναλλαγές επί Μετοχών και Τίτλων Σταθερού
Εισοδήματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών
02
Συναλλαγές επί Μετοχών
και ETF στα διεθνή χρηματιστήρια
03

Συναλλαγές επί Παραγώγων Προϊόντων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών

04
Συναλλαγές που αφορούν σε δανειμό επί
μετοχών στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών
05
Υπηρεσίες παροχής πίστωσης
για την διενέργεια συναλλαγών

06
Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων
για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης
της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα
07
Εγγραφές για νέες εισαγωγές
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
08
Εγγραφές και ανανεώσεις Ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου

Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ανεξάρτητου
μέλους της Ελληνικής Αγοράς.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην οικοδόμηση διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες-επενδυτές και τους συνεργάτες της Εταιρείας. Συμμετέχουμε ενεργά στην πορεία και εξέλιξη της εγχώριας αγοράς αξιών με κύριο γνώμονα τον σεβασμό των θεσμών, την προάσπιση των συμφερόντων των επενδυτών και της καλής μας φήμης.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Μετοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 • Για τη δημιουργία του επενδυτικού σας κωδικού στην αγορά μετοχών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
 • Δείτε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη δημιουργία του επενδυτικού σας κωδικού.
 • Για τη Σύμβαση Παροχής Πίστωσης (Margin Account) πατήστε εδώ.
 • Για τη Σύμβαση Παροχής Πίστωσης Τριημέρου (3DC Margin Account) πατήστε εδώ.
 • Για τη Τήρηση Συλλογικών Λογαριασμών πατήστε εδώ.
 • Για το Επενδυτικό Ερωτηματολόγιο (Στοιχεία Συμβατότητας του Επενδυτή προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβατότητα των υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία θα επενδύει με τα χαρακτηριστικά του) πατήστε εδώ.

Παράγωγα

Μετοχές

 • Για τη δημιουργία του επενδυτικού σας κωδικού στην αγορά παραγώγων προιόντων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
 • Δείτε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη δημιουργία του επενδυτικού σας κωδικού.

Για την καλύτερη κατανόηση της αγοράς των παραγώγων προιόντων, η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. προτείνει τα ακόλουθα εισαγωγικά κείμενα για το τρόπο λειτουργίας και τα προιόντα του χρηματιστηρίου παραγώγων Αθηνών.

 ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 • Για τη δημιουργία του επενδυτικού σας κωδικού στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
 • Δείτε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη δημιουργία του επενδυτικού σας κωδικού.

ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

 • Πληροφόρηση για την δυνατότητα συναλλαγών σε Διεθνή Χρηματιστήρια μέσω της Αγοράς ΧΝΕΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών πατήστε εδώ.
 • Για την Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για συναλλαγές σε Ξένα Χρηματιστήρια πατήστε εδώ.
 • Για την καλύτερη κατανόηση της αγοράς XNET πατήστε εδώ.


Τόποι
Εκτέλεσης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαδικασίες και τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τους Τόπους Εκτέλεσης πατήστε εδώ

Τιμολογιακή
Πολιτική

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική πατήστε εδώΗ Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας 4/57/27.09.1990

pecora nera design studio for Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.© 2020