Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων συμμορφούμενη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα GDPR.

Στοιχεία που συλλέγουμε

Α) Στοιχεία Πελατών μας: τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, η ημερομηνία γέννησης, ο ΑΜΚΑ, η οικογενειακή κατάσταση, αποδεικτικά τηλεφωνικής επικοινωνίας, αποδεικτικά τραπεζικού λογαριασμού, απόδειξη υπογραφής, απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας, απόδειξη άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης, απόδειξη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και οικονομική κατάσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπικά δεδομένα των αντιπροσώπων ή των νόμιμων εκπροσώπων (κατά περίπτωση), τα οποία και οφείλουμε να τηρούμε βάσει της μεταξύ μας σύμβασης και της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Ομοίως, τηρούμε αποδεικτικά προέλευσης εντολών, προεχούσης της ηχογράφησης τηλεφωνικών συνομιλιών για την οποία έχουμε ήδη λάβει τη σχετική συγκατάθεσή, καθώς και ερωτηματολόγια συμβατότητας και καταλληλότητας αναφορικά με το επενδυτικό προφίλ με στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με: α) τη γνώση και εμπειρία (με αναφορές σε παρελθούσα συναλλακτική δραστηριότητα), β) τους επενδυτικούς στόχους, το προφίλ κινδύνου και την ανεκτικότητά σε ζημίες, γ) την οικονομική κατάσταση και τη δυνατότητά αντιμετώπισης πιθανών οικονομικών απωλειών εξαιτίας των επενδύσεων. Περαιτέρω, συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης κεφαλαίων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, όπως λ.χ. συμβόλαια πώλησης ακινήτων, πρόσθετα εκκαθαριστικά σημειώματα παρελθόντων ετών και αποδεικτικά στοιχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και μας προσκομίζονται.

Β) Στοιχεία μη-Πελατών που ωστόσο λαμβάνουν από εμάς τακτικά ενημερώσεις και τα τηρούμε, όπως το email και ενδεχομένως το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο.

Σκοποί Επεξεργασίας

Τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που οι Πελάτες μας έχουν χορηγήσει με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί τους και να τους ενημερώνουμε για ζητήματα που υποχρεούμαστε εκ του νόμου ή εκ της συμβατικής μας σχέσεως καθώς για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούμε ότι τους ενδιαφέρουν. Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται και μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει των απαιτήσεων του νόμου.

Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους

Για τους Πελάτες μας τα στοιχεία ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, και συγκεκριμένα σε δημόσιες αρχές και ειδικότερα δύναται να ανακοινώνονται σε τρίτους (Διατραπεζικά Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαχειριστές Αγορών ή Συστημάτων Εκκαθάρισης, Ενδιάμεσους, Συνεργαζόμενους Θεματοφύλακες, Τειρεσίας, ΤΕΚΕ, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών κ.α.) για την παροχή/λήψη πληροφοριών, προς/από πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αναφορικά με την συναλλακτική σχέση τους μαζί μας, ή άλλες πληροφορίες σχετικές με την περιουσιακή τους κατάσταση, το πιστωτικό ιστορικό τους, για την εκτέλεση συναλλαγών μέσω διατραπεζικών συστημάτων και την ανάλυση της αγοράς σύμφωνα και μέσα στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων.

Δικαιώματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης ή / και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, απλώς αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην τηλεφωνική γραμμή +30 210 3213913.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων τους, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός τους εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός, ενημερώνοντάς τους γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν αυτή αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση. Επιπλέον, εάν θεωρείται ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά ή έννομη υποχρέωση της Εταιρίας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις καθώς και για τη βελτίωσή μας, να μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους όποιους προβληματισμούς και να διαχειριστούμε αυτούς και γι' αυτό παρακαλούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια προσέγγισης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν με μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας 4/57/27.09.1990

pecora nera design studio for Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.© 2020