'Οροι χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας ©2009 Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ο Επενδυτής με την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ρητά αποδέχεται την Γενική Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης της Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες οι οποίοι έχουν προσπέλαση στο υλικό το οποίο διατίθεται από την Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. μέσω του δικτυακού της τόπου (Website) στο διαδίκτυο συμφωνούν στην χρήση του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους :

Χρήση του Website

Το σύνολο του περιεχομένου σε αυτό το Website προστατεύεται από Πνευματικά Δικαιώματα τα οποία ανήκουν στη Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε τρίτα μέρη με τα οποία η Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί εν ισχύ έννομη σχέση. Είναι δυνατή η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού με ηλεκτρονικό τρόπο ("download") ή η εκτύπωση μέρους ή όλου του υλικού, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγραφεί η ένδειξη περί ιδιοκτησίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού ή η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή μέρους ή όλου του υλικού δεν επιφέρει την μεταφορά δικαιωμάτων καθ' οιονδήποτε τρόπο στον χρήστη που διενεργεί την πράξη αυτή. Ρητώς δε απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταγωγή με ηλεκτρονικό τρόπο, αντιγραφή σε έντυπο μέσο, τροποποίηση, σύνδεση ή άλλη χρήση του Website ή μέρους του υλικού που αυτό περιέχει, για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση της Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μη προσφορά

Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο Website δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή μη επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.

Μη Εγγύηση

Η Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την κτήση πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από πηγές οι οποίες είναι κατά τεκμήριο αξιόπιστες. Εν τούτοις, η Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και απόλυτη αξιοπιστία των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο Website . Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρέχονται από την η Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. μέσω του Website, δίδονται για ενημερωτικούς λόγους και προσωπική χρήση και μόνο, και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες αυτές επιπροσθέτως δεν συνιστούν με κανένα τρόπο επενδυτικές συμβουλές ή προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών. Κανένα τμήμα αυτών των πληροφοριών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εκδότη. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στο Website παρέχονται χωρίς εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή μη.

Ως προς την χρήση των μυστικών κωδικών πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας είναι ο μυστικός κωδικός με τον οποίο παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή της περιορισμένης πρόσβασης του Web Newton. Ο συνδρομητής οφείλει να τηρεί τον κωδικό του μυστικό και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα επιμέλειας για την διασφάλιση της μυστικότητας αυτού, χωρίς η Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. να φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση αποκάλυψής του σε τρίτους. Εάν ο συνδρομητής πιστεύει ότι τρίτα πρόσωπα γνωρίζουν τον κωδικό του πρέπει να έρθει αμέσως σε επικοινωνία με την Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. προκειμένου ο κωδικός του να απενεργοποιηθεί άμεσα και οι τρίτοι να μην έχουν πρόσβαση στον χρηματιστηριακό λογαριασμό του.

Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας 4/57/27.09.1990

pecora nera design studio for Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.© 2020