Τεχνικά Στοιχεία


ΕΤΟΣ 2019

  Εβδομαδιαίο Δελτίο Δεικτών Τάσης και Όγκου 2019
  Εβδομαδιαίο Δελτίο Τάσης Διεθνών Δεικτών 2019

ΕΤΟΣ 2018

  Εβδομαδιαίο Δελτίο Δεικτών Τάσης και Όγκου 2018
  Εβδομαδιαίο Δελτίο Τάσης Διεθνών Δεικτών 2018

ΕΤΟΣ 2017

  Εβδομαδιαίο Δελτίο Δεικτών Τάσης και Όγκου 2017
  Εβδομαδιαίο Δελτίο Τάσης Διεθνών Δεικτών 2017

ΕΤΟΣ 2016

  Εβδομαδιαίο Δελτίο Δεικτών Τάσης και Όγκου 2016
  Εβδομαδιαίο Δελτίο Τάσης Διεθνών Δεικτών 2016

ΕΤΟΣ 2015

  Εβδομαδιαίο Δελτίο Δεικτών Τάσης και Όγκου 2015
  Εβδομαδιαίο Δελτίο Τάσης Διεθνών Δεικτών 2015

ΕΤΟΣ 2014

  Εβδομαδιαίο Δελτίο Δεικτών Τάσης και Όγκου 2014
  Εβδομαδιαίο Δελτίο Τάσης Διεθνών Δεικτών 2014

ΕΤΟΣ 2013

  Εβδομαδιαίο Δελτίο Δεικτών Τάσης και Όγκου 2013
  Εβδομαδιαίο Δελτίο Τάσης Διεθνών Δεικτών 2013

ΕΤΟΣ 2012

  Εβδομαδιαίο Δελτίο Δεικτών Τάσης και Όγκου 2012

* Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την άδεια της Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι απόψεις που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ωστόσο η Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΑ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, ορθότητα ή αξιοπιστία τους και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τους χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Τόσο η Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. όσο και οι διευθύνοντες και υπάλληλοι της δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια των πληροφοριών αυτών. Το παρόν δεν αποτελεί προσφορά, προτροπή ή επενδυτική πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Οι επενδύσεις που αναφέρονται ενδέχεται να µην είναι οι ενδεδειγμένες για ορισμένους επενδυτές.